Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Statybos skyrius

Statybininkų g. 23, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 28 72
Faks. (8 41) 55 28 72
El. paštas statybos.sk@sprc.ltProjektinė veikla

1. Profesinio rengimo centro projektas „Ankstyvasis profesinis orientavimas OPA“. 2014-2017m.m.

2006 m. spalio mėn. startavo naujas ankstyvojo profesinio orientavimo projektas "Ankstyvasis profesinis orientavimas - pirmasis žingsnis karjeros link". Projekto metu priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams suteikiama pradinių žinių apie profesinį mokymą.

2. Europos Sąjungos projektas „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“.

3. Europos Sąjungos projektas „Statybos sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“.

Mūsų skyriaus stalių specialybės mokiniai dalyvavo 80 valandų trukmės mokymuose „Mechanizuoto medienos apdirbimo technologijos mokymo priemonių išbandyme“. Mokymai vyko Vilniaus statybininkų rengimo centre. Visi mokymų dalyviai praktinių užsiėmimų metu galėjo išbandyti vilniečių turimus įrengimus ir naudojamas technologijas, o atlikę darbus gerai pailsėti viešbutyje Green Vilnius Hotel. Laisvalaikio metu mokiniai turėjo galimybę aplankyti sostinės senamiesčio kultūros paminklus ir kitas įžymias vietas, aplankė 21-ąją tarptautinę statybų ir remonto parodą RESTA 2014, kuri tradiciškai įvyko Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo.
Mokytojai, dirbę su mokymų dalyviais, ir mokiniai šia „komandiruote“ ir bendradarbiavimu liko patenkinti. Visiems mokymų dalyviams išduoti kvalifikacijos kėlimą liudijantys pažymėjimai.

4. Projektas menų mokytojams „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“.

5. VšĮ Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“projektas „Prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos terapiją įgyvendinimas“.

Projekte dalyvavo:

Daiva Banytė
Marija Kerienė
Ingrida Ivanauskienė
Eglė Remeikienė
Odeta Pamerneckaitė
Danguolė Parnarauskaitė
Jodita Gorodničenko

Projektą vykdė Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ kartu su šiais partneriais:
- Lietuvos muzikos terapijos asociacija;
- Šiaulių profesinio rengimo centras;
- Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla;
- Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla;
- Vilniaus darželis - mokykla „Dainorėliai“;
- Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija.

Projekto tikslas – išugdyti socialiai atsakingą asmenybę per socialinių- emocinių gebėjimų ugdymą
taikant dailės terapiją.

Projekto uždaviniai: suteikti mokyklų pedagogams, socialiniams pedagogams, dailės mokytojams,
klasių auklėtojams, psichologams reikiamų žinių bei gebėjimų, skirtų moksleivių socialiniam
- emociniam ugdymui, panaudojant įvairias dailės terapijos technikas ir dailės elementus.

Ugdymo procese išskirtinis dėmesys buvo skiriamas vaikų socialinių-emocinių gebėjimų
Ugdymui, panaudojant dailės terapijos metodus, kurie, kaip rodo Asmenybės ugdymo instituto
„Rafaelis“ atlikti lokalūs tyrimai, yra vieni iš efektyviausių asmenybės
ugdymo procese.

Projekto metu ugdytinos kompetencijos ir gebėjimai:
1. Savimonė;
2. Savitvarda;
3. Socialinis sąmoningumas;
4. Bendravimas;
5. Atsakingas sprendimų priėmimas.

Projekto dalyviai įgijo šių gebėjimų:
1. Atpažinti ir suvokti savo jausmus bei emocijas.
2. Išveikti savo emocijas.
3. Valdyti emocijas.
4. Vadovautis savo jausmais ir emocijomis.
5. Atpažinti savo ir kito ribas.
6. Pasitikėti savimi.
7. Kurti ir išlaikyti tarpusavio santykius.
8. Suprasti, kodėl vienu žmogumi galime pasitikėti, o kitu- ne.
9. Suprasti kito žmogaus elgesį.
10. Jautrumo, t.y suvokti kito žmogaus emocijas ir jausmus.
11. Suvokti ir įsisąmoninti vertybės sąvoką.
12. Suprasti savo vertybių sistemą.
13. Realiai vertinti savo gebėjimus - atlikti savo galimybių studiją: noriu-galiu-darau.
14. Išsigryninti savo tikslą ir kryptingai jo siekti.
15. Suvokti, kas yra tolerancija, pagarba ir orumas.
16. Savarankiškai, atsakingai priimti etiškus sprendimus.
17. Prisiimti atsakomybę už padarytus sprendimus.
 

 

!Baner-VMokykla.png
111.jpg
Screenshot_1.png
Plakatas-Savo-keliu.jpg

Stojantieji, įgiję pagrindinį išsilavinimą ir ketinantys mokytis apdailininko (statybininko) specialybės Šiaulių profesinio rengimo centre, prašymą LAMA BPO sistemoje gali pateikti jau dabar.
Eiti į LAMA BPO...>>
Informacija tel. 8656 69020x