Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Statybos skyrius

Statybininkų g. 23, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 28 72
Faks. (8 41) 55 28 72
El. paštas statybos.sk@sprc.lt2019-2020 m. naujienos ir įvykiai

Šiuolaikinis požiūris į erdvinio supratimo plėtojimo galimybes, naudojant papildytąją realybę „SPACAR“

2019 12 03


 
Papildytoji realybė (AR) - tai interaktyvi realaus pasaulio patirtis, kai realiame pasaulyje esantys objektai yra patobulinami kompiuterio sukurta suvokimo informacija per įvairius jutimo būdus: regą, klausą, suvokimą, somatosensoriką, uoslę. AR galima apibrėžti kaip sistemą, atliekančią tris pagrindines savybes: realaus ir virtualaus pasaulio derinį, realaus laiko sąveiką ir tikslią virtualių ir realių objektų 3D registraciją. Tokiu būdu padidinta realybė keičia nuolatinį realaus pasaulio suvokimą, tuo tarpu virtualioji realybė visiškai pakeičia vartotojo realiojo pasaulio aplinką modeliuojamąja. Papildytą realybę galima vadinti mišriąja tikrove arba kompiuterio tarpininkaujama tikrove.

Pagrindinė išplėstinės tikrovės vertė yra būdas, kuriuo skaitmeninio pasaulio komponentai susilieja su žmogaus suvokimu apie tikrąjį pasaulį ne kaip paprastas duomenų rodymas, bet integruojant svaiginančius pojūčius, kurie suvokiami kaip natūrali aplinka. Ši patirtis yra sklandžiai susipynusi su fiziniu pasauliu taip, kad ji suvokiama kaip svaiginantis tikrosios aplinkos aspektas. Ankstyviausios funkcinės AR sistemos, kurios vartotojams teikė svaiginančią mišrios tikrovės patirtį, buvo išrastos 1990 m. pradžioje ir pritaikytos vienoje JAV oro pajėgų laboratorijoje 1992 m. Komercinė papildytos realybės patirtis pirmą kartą buvo pristatyta pramogų ir žaidimų versle. Vėliau papildytos realybės programos apėmė komercines pramonės šakas, švietimą, ryšius, mediciną ir pramogas. Švietimo metu turinys gali būti pasiekiamas nuskaitant ar peržiūrint atvaizdą mobiliuoju prietaisu arba naudojant AR metodus be žymeklių.
Statybos pramonei svarbus pavyzdys yra AR šalmas statybininkams, kuriame pateikiama informacija apie statybos objektą. Per amžius pagrindinis būdas, kuriuo architektai perdavė statytojams savo viziją, yra planas arba brėžiniai: 2D, abstraktus 3D realybės vaizdas. Net ir šiandien, kai skaitmeninės sistemos pakeitė popierinius metodus daugelyje sričių, statytojai vis dar yra susieti su architekto kompiuteriu pateikiamais brėžiniais, kurie vis dar yra 2D - kai žiūrima į ekraną. Norint mintyse projektuoti plokščią, abstraktų vaizdą į 3D tikrovę, reikia statybos specialistų įgūdžių ir sprendimų paaiškinimo. Neišvengiamai tai sukuria erdvę klaidoms, netinkamam skaičiavimui ir netinkamam bendravimui tarp statybos projekto komandos narių. AR metodas padeda statybininkams išvengti klaidų, kurios gali atsirasti dėl tradicinių 2D planų. Remiantis supratimu apie brėžinius, statybininkui nebereikia įsivaizduoti, kaip atrodys pastatas: AR šalmas statybininkui parodo tiksliai, kaip jis atrodys be jokių brėžinių.
Vilniaus statybininkų rengimo centras, bendradarbiaudamas su Rygos technikos universitetu, inicijavo projektą „Contemporary Approach to the Development of Spatial Comprehension through Augmented Reality Content“ („Šiuolaikinis požiūris į erdvinio supratimo plėtojimo galimybes, naudojant papildytąją realybę“), kurio metu bus sukurtas praktinių užduočių rinkinys inžinerinės grafikos mokymuisi, pasitelkiant papildytosios realybės (Augmented Reality AR) sistemą.
Į projekto veiklas pagal savo kompetencijas ir įdirbį, siekiant suteikti projektui geriausią pridėtinę vertę, įsitraukė partneriai iš Vokietijos , Latvijos, Lietuvos, Ispanijos ir Lenkijos. Šiaulių profesinio rengimo centro atstovai šiame projekte yra atsakingi už projekto veiklos kokybės užtikrinimą. Projekto pabaiga numatyta 2022 balandžio mėn. Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko Vilniuje 2019 m. lapkričio 26 - 27 dienomis. Susitikimą organizavo Vilniaus Statybininkų rengimo centro atstovai. Profesijos mokytojas Ivaras Giniotis supažindino su susitikimo darbotvarke, pristatė suplanuotas projekto veiklas, jų grafiką, sutartis su partneriais, partnerių finansinius įsipareigojimus.
Viešosios paskaitos metu profesorius Dr. Habil. Manuel Contero iš Valensijos politechnikos universiteto Ispanijoje http://www.upv.es/index-en.html supažindino su papildytos realybės taikymo galimybėmis švietimo srityje. Rygos technikos universiteto https://www.rtu.lv/en Docentė Zoja Veide pristatė poreikių analizės studiją. Projekto kokybės įgyvendinimo planą pristatė Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas Laimonas Briedis. Informacinių technologijų kompanijos SNEAKYBOX http://www.sneakybox.lt/ atstovas Liudas Ubarevičius pristatė savo kompanijos viziją apie projekto produktą, jo sukūrimo galimybes ir po ilgų diskusijų su mokslo atstovais sutarė dėl mokomosios priemonės formos. Visi partneriai susitikimą įvertino labai gerai – kaip turiningą, produktyvų ir tikslingą renginį.

Laimonas Briedis

 

!Baner-VMokykla.png
111.jpg
Screenshot_1.png
Plakatas-Savo-keliu.jpg

Stojantieji, įgiję pagrindinį išsilavinimą ir ketinantys mokytis apdailininko (statybininko) specialybės Šiaulių profesinio rengimo centre, prašymą LAMA BPO sistemoje gali pateikti jau dabar.
Eiti į LAMA BPO...>>
Informacija tel. 8656 69020x