Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Statybos skyrius

Statybininkų g. 23, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 28 72
Faks. (8 41) 55 28 72
El. paštas statybos.sk@sprc.ltPriėmimo tvarka

Į Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrių priimami Lietuvos piliečiai, kiti šalies gyventojai bei užsienio lietuviai. Kitų valstybių piliečiai priimami pagal valstybių susitarimus. Priimami moksleiviai, kuriems yra sukakę 14 metų, jeigu jų sveikata leidžia mokytis pasirinktos specialybės. Jei yra stojančių konkursas, mokiniai priimami atsižvelgiant į atitinkamo profilio baigiamųjų egzaminų pažymius bei mokomųjų dalykų metinius įvertinimus bendrojo lavinimo mokymo įstaigų baigimo dokumente ir tinkamumą profesijai. Asmenims, nepriimtiems į Statybos skyrių, dokumentai grąžinami tą pačią dieną po priėmimo komisijos posėdžio. Priimti į skyrių, bet per 10 dienų nepradėję lankyti pamokų be pateisinamos priežasties, išbraukiami iš moksleivių sąrašų ir į jų vietą priimami kiti moksleiviai.

Nuo 2016 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. dokumentų priėmimas vykdomas Šiaulių profesinio rengimo centro Ugdymo karjerai centre, adresu Gardino g. 4, Šiauliai.

Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrius  priima mokytis pagal profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programą – baigusius 10 klasių; ir pagal profesinio mokymo programą – baigusius 12 klasių.

Profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programa skiriama kvalifikuoto darbuotojo profesijai ir bendrajam viduriniam išsilavinimui įgyti. Priimami asmenys baigę pagrindinę mokyklą. Mokymosi trukmė – 3 metai. Sėkmingai baigusiems skyrių išduodamas bendrojo lavinimo mokyklos baigimo brandos atestatas ir kvalifikuoto darbuotojo diplomas.

Profesinio mokymo programa skiriama kvalifikuoto darbuotojo profesijai įgyti. Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą arba išklausę bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kursą. Mokymosi trukmė – 1 metai, 2 metai arba 1,5 metų.

Jei yra stojančiųjų konkursas, mokiniai priimami atsižvelgiant į atitinkamo profilio baigiamųjų egzaminų pažymius bei mokomųjų dalykų metinius įvertinimus bendrojo lavinimo mokymo įstaigos baigimo dokumente ir tinkamumą profesijai.


Stipendijos mokiniams mokamos pagal mokymosi rezultatus. Mokiniams jau baigusiems aukštąsias mokyklas, kolegijas, bei  profesines mokyklas ir siekiantiems įgyti antrą profesiją stipendija nemokama.

Sėkmingai baigusiems skyrių išduodami išsilavinimo dokumentai: profesinio mokymo diplomas.

!Baner-VMokykla.png
issirink_profesija.jpg
saugi_mokykla.gif
MUKIS.gif